Pribatutasun politika

-an argitaratutakoa: 2015/11/26

Datu pertsonalak biltzearen eta modu automatizatuan tratatzearen helburua.

Datu pertsonalak biltzearen eta modu automatizatuan tratatzearen helburua lan poltsa sortzea da. DBLOren 11. artikuluko 1. atala betez, berariaz jakinarazten dizugu gure laneratze programan parte hartu nahi duten enpresei helarazi ahal izango dizkiegula zure datu pertsonalak.

Kasu bakoitzean adierazitako xederako emango da datuen berri, betiere, xede horrek lotura zuzena badu lagatzailearen eta lagapen-hartzailearen bidezko jardun eta funtzioekin. Interesdunak baimena eman beharko du datuak jakinaraz daitezen, eta, datuen berri ematerik nahi ez badu, komunikazio bide bat zabalduko da zerbitzu honetan.

 Inprimakian izarra (*) duten datu pertsonalei buruzko galderei nahitaez erantzun behar zaie.

MUTUA UNIVERSALek inoiz ez ditu erabiliko erabiltzaileen datu pertsonalak lehen aipatutako ez beste xede batzuetarako, non eta aurrez ez den webgunean hori adierazi eta arrazoizko epea eman erabiltzaileak kontra dagoela adieraz dezan.

Konfidentzialtasuna erabiltzaileen datu pertsonalen tratamendu automatizatuan.

MUTUA UNIVERSALek biltzen dituen datu pertsonalak modu automatizatuan tratatuko dira, eta dagozkion fitxategi automatizatuetan txertatuko.

MUTUAL UNIVERSALek bermatzen du konfidentzialtasunez eta modu automatizatuan tratatuko dituela erabiltzaileek ematen dizkioten datu pertsonalak (15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa; eta 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko Araubidea onartzen duena).

MUTUA UNIVERSALek legez eskatzen zaizkion segurtasun mailak ezarriko ditu datu pertsonalak babesteko, eta eskura dituen neurriak eta baliabide teknikoak instalatuko ditu erabiltzaileak erakundeari emandako datuak oker erabiltzea, aldatzea, galtzea, baimenik gabe kontsultatzea eta lapurtzea saihesteko. Edonola ere, erabiltzaileak kontziente izan behar du litekeena dela Interneteko segurtasun neurri horiek eraginkorrak ez izatea.

Datu pertsonalen gaineko erabiltzaileen eskubideak.

Erabiltzaileek aitortuta dituzte datuak kontsultatzeko, baliogabetzeko, zuzentzeko, eta tratatu, erabili eta laga ez daitezen eskatzeko eskubideak. Haiek erabiltzeko, jakinarazpena bidali behar diote MUTUA UNIVERSALi, posta elektronikoz (info@mutuauniversal.net) edo posta arruntez (Avda. Tibidabo 17-19, 08022 Barcelona).