T'escoltem i et cuidem

Publicat el: 28/12/2017

Ens comprometem amb el benestar de les persones i de les organitzacions i vetllem per la salut dels treballadors, tant a nivell intern (els nostres propis treballadors), com extern (els nostres treballadors protegits i adherits).

 

Accions de responsabilitat social corporativa de Mutua Universal per a mutualistes i empleats

Responsables amb els nostres mutualistes

Mutua Universal escolta i cuida els seus mutualistes (empreses associades, autònoms, treballadors protegits) i col·laboradors a través d'iniciatives i compromisos que tenen com a objectiu millorar-ne el dia a dia.

A partir del coneixement de les necessitats de cada empresa i el seu capital humà, oferim solucions personalitzades que garanteixen la recuperació òptima dels pacients i la millora de la productivitat i competitivitat de les organitzacions.

  • Innovació en benefici de la salut: apostem per tecnologies innovadores en tots els productes i serveis que millorin l'experiència dels nostres mutualistes, com la Clínica Online, la cinta antigravetat Alter-G, la Unitat de rehabilitació cardíaca o la Unitat de Psicologia.
  • gestió integral de l'absentisme: Mutua Universal posa a disposició dels seus associats i col·laboradors un sistema que permet detectar les causes de l'absentisme mitjançant l'anàlisi d'indicadors i l'aplicació de mesures adaptades a cada empresa a fi de reduir-lo.
  • Empresa saludable: l'Entitat, a més de programes de reducció de sinistralitat, orientats a la reducció del nombre d'accidents i malalties professionals dirigits a empreses que compleixin els criteris de Planificació de l'Activitat Preventiva (PAP), ofereix a les seves empreses associades consells saludables per crear ambients que afavoreixin la salut i que puguin ajudar en el desenvolupament d'habilitats personals.
  • Ajuda social: Mutua Universal dona resposta a les diverses situacions de necessitat especial dels treballadors accidentats i les seves famílies a través del seu catàleg d'ajudes, i innova constantment per adaptar-se a les necessitats socials emergents.

Responsables amb els nostres treballadors

A Mutua Universal desenvolupem polítiques i iniciatives que fomenten la diversitat, la conciliació i la formació per garantir la igualtat d'oportunitats entre tots els treballadors. Ens comprometem amb un entorn de treball saludable que satisfaci tots els treballadors i en potenciï el benestar i desenvolupament professional.

  • El nostre compromís amb la igualtat de les persones es materialitza mitjançant el Pla d'Igualtat de Mutua Universal i de la Comissió d'Igualtat, com a plataforma de diàleg amb els representants legals dels treballadors, i en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per tal d'avançar cap una participació major i més equilibrada de les dones en els llocs de responsabilitat de les empreses.
  • El nostre compromís amb la conciliació es materialitza en el Pla de Conciliació que, seguint el model de gestió EFR (empresa familiarment responsable), reuneix una sèrie de mesures que fomenten la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors.
  • El nostre compromís amb la diversitat es reafirma a la Declaració de respecte a la persona i a la seva diversitat i en l'adhesió al Xàrter de diversitat, amb el compromís de donar suport a i promulgar la inclusió de la diversitat i la no discriminació a l'entorn laboral.
  • En el marc de la nostra adhesió a la Declaració de Luxemburg de la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball i a través del programa intern de Salut Corporativa “Benestar Universal: +Salut, +Vida”, ens comprometem i promocionem la salut i el benestar dels treballadors de Mutua Universal.
  • Apostem per la formació, a través de la Universitat Corporativa, un espai de coneixement i aprenentatge per formar i desenvolupar els treballadors de manera alineada amb els objectius de negoci i les necessitats competencials, i la gestió del talent, eina clau per a la promoció i retenció dels nostres professionals, així com la cobertura dels llocs clau de l'organització per les persones més adequades.

Canals de comunicació

Mutua Universal té diversos canals que fomenten i faciliten el diàleg amb els grups d'interès i permeten gestionar-ne les expectatives, oferir solucions innovadores i mantenir relacions de confiança.