Ens esforcem i ens exigim

Publicat el: 28/12/2017
Accions de responsabilitat social corporativa de Mutua Universal com a entitat

A Mutua Universal apostem per l'ètica, el bon govern corporatiu i la transparència. El Codi de conducta de Mutua Universal recull els nostres valors, principis i compromisos com a empresa responsable, i tenim polítiques i sistemes dirigits a prevenir els delictes, gestionar els riscos i assegurar el compliment normatiu. Més informació sobre Transparència i bon govern a la nostra entitat.

Tenim una política integrada de qualitat, prevenció i medi ambient basada en la millora contínua de la nostra prestació de serveis. Aquesta política és la base del sistema de gestió integrat (SGI), certificat partint de les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 de l'entitat certificadora AENOR. Coneix les nostres certificacions i polítiques.

Mutua Universal està implicada en la sostenibilitat i responsabilitat social corporativa a tots els nivells, seguint un comportament responsable que cuida les persones, les empreses i l'entorn de conformitat amb els 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.