Ens comprometem amb la societat i l'estat del benestar

Publicat el: 29/12/2017
La responsabilitat social corporativa a Mutua Universal es compromet amb la societat i l'estat del benestar

A través d'accions de valor responsable contribuïm a avançar cap a una economia i una societat més competitives, productives i saludables.

  • El programa de reinserció sociolaboral, desenvolupat per l'equip de treballadors socials de Mutua Universal, s'adreça a la reorientació i integració social i laboral dels treballadors accidentats i les seves famílies.
  • Els Premis Innovació i Salut tenen l'objectiu de reconèixer les nostres empreses associades compromeses amb la promoció de la salut i la millora de la qualitat de vida de les persones.
  • Fomentem la implicació dels treballadors i mutualistes en causes solidàries a través de sensibilització i campanyes de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre que s'emmarquen en el nostre Programa de Voluntariat Corporatiu.
  • Mutua Universal està adherida des de 2015 a la xarxa Empreses per una Societat Lliure de Violència de Gènere que promou el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per la qual es compromet a impulsar accions destinades a aconseguir més sensibilització a favor de la igualtat i la prevenció de la violència de gènere.
  • Minimitzem l'impacte ambiental de la nostra activitat mitjançant el sistema de gestió mediambiental, implantat en tots els centres de treball de Mutua Universal, i mesures d'eficiència energètica.
  • Tenim una guia de contractació responsable que introdueix criteris ètics, socials i mediambientals en les diverses fases del procediment de contractació.

Les accions a nivell econòmic, ambiental i social que es fan a Mutua Universal, es fan públiques mitjançant Memòries anuals de sostenibilitat, seguint les orientacions i els principis de les normes de la Global Reporting Initiative (GRI Standards), en l'opció de conformitat exhaustiva.