"

Entitat socialment responsable

Publicat el: 28/12/2017

A Mutua Universal seguim un comportament responsable que cuida les persones, les empreses i l'entorn.

La responsabilitat social corporativa a Mutua Universal

La millor contribució de Mutua Universal a la societat es fa des del valor responsable que té l'activitat que ens és pròpia. En promoure la salut laboral i la prevenció al nostre país com a elements bàsics per al desenvolupament humà fomentem l'estat del benestar a la societat.

A Mutua Universal entenem la responsabilitat social corporativa (RSC) des d'una perspectiva integrada, que engloba tota la nostra entitat. La responsabilitat de Mutua Universal es plasma en els seus valors corporatius, sense separació entre les estratègies i operacions i les polítiques com a empresa socialment responsable.

Estem compromesos amb la RSC a través d'accions i programes que contribueixen a fomentar l'estat del benestar i avançar cap a una societat i una economia més competitives, productives i saludables. El nostre objectiu és fer de Mutua Universal una empresa més compromesa, eficient i ben gestionada, que vetlli per les necessitats i la salut dels nostres grups d'interès, i així contribuir a la sostenibilitat del sistema de salut.

Pla de Responsabilitat Social Corporativa 4.0

Publicat el: 28/12/2017
Pla de Responsabilitat Social Corporativa 2018-2020

Mutua Universal disposa d'un Pla Director de Responsabilitat Social Corporativa 2018-2020, “RSC 4.0-Treballant pel nostre propòsit”, amb l'objectiu d'involucrar als grups d'interès en el propòsit social de l'Entitat.


Els eixos estratègics del pla són:

  • Cultura RSC: Cultura corporativa ètica, compromesa i responsable.

  • Diversitat: Enfocament de diversitat en els productes i serveis.

  • Diàleg: Diàleg i compromís amb els grups d'interès / Empoderamiento.

Mutua Universal i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Publicat el: 22/02/2018

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són un conjunt de 17 objectius, aprovats per l'ONU, que s'insta que compleixin els governs, el sector privat i la societat civil a fi d'erradicar la pobresa, assegurar la prosperitat i protegir el planeta.

A la nostra entitat, tenim un comportament responsable que cuida les persones, les empreses i l'entorn. Com a part del nostre compromís, ens hem proposat donar a conèixer en què consisteixen aquests Objectius i quines són les iniciatives amb què Mutua Universal vol contribuir a la seva consecució.