Entitat socialment responsable

Publicat el: 28/12/2017

A Mutua Universal seguim un comportament responsable que cuida les persones, les empreses i l'entorn.

La millor contribució de Mutua Universal a la societat es fa des del valor responsable que té l'activitat que ens és pròpia. En promoure la salut laboral i la prevenció al nostre país com a elements bàsics per al desenvolupament humà fomentem l'estat del benestar a la societat.

A Mutua Universal entenem la responsabilitat social corporativa (RSC) des d'una perspectiva integrada que engloba a tota la nostra entitat. La responsabilitat de Mutua Universal es plasma en els seus valors corporatius, sense separació entre les estratègies i operacions i les polítiques com a empresa socialment responsable.

Estem compromesos amb la RSC a través d'accions i programes que contribueixen a fomentar l'estat del benestar i avançar cap a una societat i una economia més competitives, productives i saludables. El nostre objectiu és fer de Mutua Universal una empresa més compromesa, eficient i ben gestionada, que vetlli per les necessitats i la salut dels nostres grups d'interès, i així contribuir a la sostenibilitat del sistema de salut.