Recursos humans

Publicat el: 03/08/2015

Equip humà, motor de l'excel·lència

Distribuïts per tot el territori espanyol, els 1.862 empleats de Mutua Universal proporcionen serveis i assistència sanitària. El capital intel·lectual és el motor del nostre model i, per això, l'entitat posa els mitjans necessaris per potenciar-lo, amb programes de formació contínua.


Estratègia i organització

Reconeguts per la nostra qualitat assistencial i capacitat de gestió, hem afrontat un procés d'adaptació als canvis en el sector per l'impacte de la crisi econòmica i la reforma legislativa. L'adaptació ha consistit en orientar l'activitat a l'essència actual de les mútues, integrant les necessitats de la salut de l'empresa –com a col·laborador estratègic en la millora de la productivitat i competitivitat– i la vocació històrica d'atenció a la salut del treballador.


Innovació i talent, motors de desenvolupament

Els dos pilars del model de salut integral que desenvolupa Mutua Universal són: L'aposta per la innovació i la tecnologia en la implantació i evolució dels seus serveis i productes.

La formació contínua del seu equip humà, tant en l'assistència mèdica com en el coneixement de la realitat socioeconòmica del país i les necessitats de les empreses. Amb l'objectiu d'atendre ambdós principis, en els darrers anys, Mutua Universal ha desenvolupat una solució tecnològica potent que integra totes les aplicacions informàtiques de l'organització en un únic sistema de gestió. Aquesta plataforma ha permès la implantació d'una nova metodologia de treball orientada a processos, amb l’objectiu d'assolir més eficiència i desenvolupar el treball en equip.

Estat actual de la plantilla de Mutua Universal

Treballa amb nosaltres

Fem processos de selecció de forma contínua. Envia el teu currículum a seleccion@mutuauniversal.net* i assegura't que t'incloguem a la nostra base de candidats.Coneix la nostra política de privacitat.