Sensibilització en seguretat

Publicat el: 14/01/2016
Sensibilització en seguretat

Les campanyes de promoció de seguretat estan dirigides a aquelles empreses que són conscients que la prevenció no solament és funció de l'empresa, sinó que aquesta es construeix a partir d'una actitud i aptitud adequada dels que participen en el procés productiu de la companyia. En aquest sentit, poden ser d'utilitat a aquelles organitzacions que estan treballant en la millora de les seves condicions de treball, i vulguin a més estimular, motivar i impulsar cap a comportaments i hàbits responsables els seus treballadors.