Viatjar i les diferents situacions de vida

Temes: Salut
Publicat el: 28/05/2018

Lee el contingut complet en Infermera Virtual

1. Viatjar durant l'embaràs

Viatjar embarassada

Generalment, l'embaràs no suposa cap impediment per poder viatjar, però sí que, a més de seguir les recomanacions generals, convé tenir en compte les recomanacions següents per evitar riscos per a la salut, tant de la dona com del fetus.

Mesures preventives específiques. 

 • Beure molts líquids, com a mínim dos litres al dia, en països o èpoques amb calor. 
 • Mantenir una dieta equilibrada sempre que les circumstàncies del viatge ho permetin. 
 • Comprovar que els líquids i els aliments tenen garanties higièniques. 
 • Si es viatja a zones amb grans altituds, cal fer sempre una aclimatació prèvia. 
 • Fer els descansos que siguin necessaris. 
 • Portar roba còmoda i calçat adequat a la temperatura del país i a les característiques del viatge. 
 • Extremar les mesures de protecció contra les picades d'insectes per evitar el contagi d'algunes malalties. 
 • Conèixer els recursos sanitaris disponibles del país de destí

 Baixar-te la infografia, pots utilitzar-la en el teu centre de treball 

Mitjà de transport.

Segons el mitjà de transport utilitzat, la dona embarassada ha de seguir unes precaucions específiques.


Avió

 • Evitar els trajectes de llarga durada, les dones amb embarassos simples a partir de la setmana 36 i les dones amb múltiples a partir de la setmana 32 (pel risc de part), i durant els set dies posteriors al part. 
 • A partir de la setmana 28, la majoria de companyies demanen un certificat signat per un professional de la salut que certifiqui que la dona embarassada no ha presentat cap problema de salut fins llavors i on consti la data estimada del part. 
 • El risc d'exposició a radiacions atmosfèriques és molt baix tant per al fetus com per a la mare. 
 • Les radiacions dels aparells electrònics dels aeroports no són lesives per al fetus. 
 • El risc de patir tromboembolismes en una dona gestant sense cap problema de salut és molt baix; tanmateix, es recomana passejar cada dues hores, com a mínim, i fer exercicis circulatoris suaus. 
 • Utilitzar roba i calçat còmodes (roba ampla i calçat que es pugui treure amb facilitat); si el viatge és molt llarg, utilitzar mitges de compressió. 
 • No hi ha cap normativa internacional per a la dona embarassada que viatja amb avió, però cada companyia té les seves pròpies regles. Així doncs, cal informar-se abans de contractar el viatge.

Viatjar amb cotxe en l'embaràs

Automòbil

 • Portar sempre el cinturó de seguretat, tant si la dona embarassada condueix com si és l'acompanyant. Actualment, existeix un dispositiu homologat, no obligatori, dit BeSafe©, que fa passar el cinturó per sota de l'abdomen per evitar traumatismes abdominals en cas de col·lisió. 
 • Viatjar sempre amb roba còmoda que no estrenyi. 
 • Fer parades de deu minuts cada dues hores en els recorreguts llargs. 
 • No prendre medicació per al mareig, si el metge no ho autoritza. 
 • Conduir de manera suau.

Baixar-te la infografia, pots utilitzar-la en el teu centre de treball.


Tren

El tren és un mitjà de transport ideal per a la dona embarassada, ja que pot passejar-se, relaxar-se (sense estar pendent del trànsit), menjar, beure i anar al lavabo les vegades que convingui.


Vaixell

 • L'embaràs no suposa cap impediment per viatjar en vaixell, però cal conèixer la normativa específica de la companyia en què es viatgi. 
 • Viatjar en vaixell durant el primer trimestre d'embaràs pot agreujar les nàusees i els vòmits típics d'aquest període.

Vacunacions

Durant l'embaràs es poden administrar algunes vacunes, però algunes estan contraindicades, per tant, és important consultar al centre de salut o al centre de vacunacions internacionals quines vacunes poden ser necessàries i fer una valoració individualitzada


Paludisme o malària. És important fer prevenció d'aquesta malaltia en viatges a zones on és una patologia habitual, ja que les complicacions poden ser més greus durant la infància. És important extremar les mesures de prevenció de les picades de mosquit; convé consultar al centre de salut o al centre de vacunacions internacionals, per valorar de forma personalitzada quin tipus de medicació preventiva ha de seguir-se. 


2. Viatjar amb un problema de salut crònic

Generalment, tenir un problema de salut crònic, com, per exemple, la diabetis, no suposa cap impediment per poder viatjar, però sí que, a més de seguir les recomanacions generals, és important tenir en compte les recomanacions següents per evitar riscos per a la salut. 


Mesures preventives específiques 

 • Abans del viatge, fer una visita prèvia a la infermera o al metge, per tal d'assessorar-se sobre les possibles modificacions o adaptacions en el tractament de la malaltia durant el viatge. 
 • Sempre que sigui possible, viatjar quan la malaltia estigui en una fase controlada, ja que els canvis d'horari, d'hàbits en l'alimentació i en el descans, els canvis en el clima o l'altitud o els viatges freqüents podrien provocar més alteracions a la persona. 
 • Les persones amb problemes de salut com la diabetis, la dislipèmia (colesterol elevat) o la hipertensió arterial que, com a part del tractament, han de seguir uns hàbits d'alimentació específics és important que els mantinguin durant tot el viatge. 
 • Portar l'informe mèdic explicatiu del problema de salut crònic en l'idioma del país de destí o dels països de trànsit, per si és necessària l'assistència sanitària. 
 • Si se segueix un tractament farmacològic, cal portar el doble de la medicació, distribuïda en diferents llocs de l'equipatge, per si es perd una part. 
 • Conèixer el component genèric de la medicació, per poder aconseguir medicaments en cas de necessitat. 
 • Les persones amb al·lèrgies ambientals, com per exemple al pol·len, han d'informar-se de l'època estacional del país de destí. 
 • Consultarprèviament la ubicació dels centres de salut o hospitals propers al lloc de destí.


Mitjà de transport

Segons el mitjà de transport utilitzat, la persona amb un problema de salut crònic ha de seguir unes precaucions específiques. 

Avió: 

 • Portar l'informe mèdic explicatiu del problema de salut crònic en l'idioma del país de destí o dels països de trànsit, per presentar-lo a l'aeroport en els casos següents: 
  • quan a l'equipatge de mà es porta medicació, material mèdic o xeringues i agulles. 
  • quan es porten dispositius metàl·lics, com per exemple una pròtesi artificial o uns marcapassos, per evitar problemes o alteracions en el moment de passar pels escàners dels controls de seguretat.

3. Viatjar amb discapacitat

Generalment, tenir una discapacitat no suposa cap impediment per poder viatjar, però sí que, a més de seguir les recomanacions generals, és important tenir en compte les següents recomanacions per evitar riscos per a la salut. 


Mesures preventives específiques 

 • Organitzar i adaptar el viatge a les necessitats de cada persona en funció del tipus i del grau de discapacitat, per tal de poder gaudir-lo com la resta de viatgers. 
 • Demanar informació a les companyies aèries, marítimes, de ferrocarrils o de transport per carretera, als aeroports, ports, estacions de tren o autobusos, sobre les ajudes tècniques o humanes per a persones amb discapacitat física i psíquica, amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments al lloc d'origen, de destí o durant el trànsit entre destinacions; també és important informar-se sobre les possibilitats d'un servei d'acompanyament. 
 • Les persones que necessiten una cadira de rodes per moure's han d'informar-se dels accessos adaptats al país de destí. 
 • Les persones amb discapacitat psíquica han de portar una identificació en un lloc visible, perquè el tutor o la persona o entitat responsable les pugui localitzar si es perden.

4. Viatjar en la infància

Mesures preventives específiques 

 • Beure abundants líquids en països o zones en què faci calor o hi hagi una humitat elevada, ja que els nens són més susceptibles a la deshidratació. 
 • Controlar les condicions d'higiene i salubritat dels líquids i aliments; a més, convé evitar els aliments crus, pel risc de diarrees i pel perill de deshidratació. 
 • Cal tenir una atenció especial amb les condicions climàtiques extremes: la calor i el fred intens i els canvis de temperatura habituals. Cal portar roba adequada: transpirable i de teixits naturals per a la calor i roba d'abrigar per al fred. 
 • Portar un barret i protecció solar d'un factor alt, en zones o en èpoques de calor i al sol, i també per a viatges a la platja o a la muntanya durant l'estiu, per evitar insolacions i cremades solars. 
 • No és recomanable que el nen jugui amb animals, encara que siguin domèstics, ja que poden mossegar o transmetre algunes malalties.


Mitjà de transport

Segons el mitjà de transport utilitzat, cal prendre algunes precaucions específiques amb els nens. 

Avió: 

 • Els nens poden viatjar a partir de la setmana d'edat. 
 • Durant l'enlairament i l'aterratge de l'avió, donar el pit o el biberó als lactants, per reduir o evitar les molèsties i el dolor d'orella causats pels canvis de pressió a la cabina de l'avió. 
 • Beure sovint, ja que els nens són més susceptibles a la deshidratació.

Cotxe: 

 • Utilitzar el seient de seguretat adaptat a l'edat i al pes del nen. 
 • Graduar la temperatura del cotxe entre 20-22 ºC. 
 • Posar un para-sol a les finestres per evitar el sol directe. 
 • Fer parades freqüents durant els trajectes llargs. 
 • Beure sovint, ja que els nens són més susceptibles a la deshidratació. 
 • Portar una joguina perquè el nen es distregui.

 

Vacunacions 

 • Tenir el calendari de vacunes sistemàtiques infantils actualitzat. 
 • Consultar, al centre de salut o en un centre de vacunacions internacionals, per valorar de manera individualitzada les vacunes necessàries segons les característiques del viatge i les característiques del nen que viatja. 
 • Portar el carnet de vacunacions durant el viatge.

Paludisme o malària

És important fer prevenció d'aquesta malaltia en viatges a zones on és una patologia habitual, ja que les complicacions poden ser més greus durant la infància. És important extremar les mesures de prevenció de les picades de mosquit; és necessari consultar al centre de salut o al centre de vacunacions internacionals, per valorar de forma personalitzada quin tipus de medicació preventiva ha de seguir-se segons el pes, l'edat i les característiques del nen que viatja. 


5. Viatjar en la vellesa

Generalment, durant la vellesa no hi ha cap problema per poder viatjar, però sí que, a més de seguir les recomanacions generals, és important tenir en compte les recomanacions següents per evitar riscos per a la salut. 


Mesures preventives específiques. 

 • Tenir precaució en els viatges a zones amb grans altituds i sense aclimatació prèvia. 
 • Beure sovint en viatges a països o zones amb temperatures elevades, ja que durant la vellesa s'és més susceptible a la deshidratació, perquè amb l'edat es redueix la sensació de set. 
 • Programar el viatge de manera que hi hagi espais i temps suficient per al descans.