Xerrades de sensibilització

Publicat el: 14/01/2016

Són activitats de sensibilització puntuals, que consisteixen en reunions presencials dirigides per un ponent de Mutua Universal en les quals s'informa als treballadors sobre determinats temes, cercant canviar la seva actitud davant el mateix, i que adoptin un enfocament preventiu. Les xerrades s'acompanyen generalment amb entrega de materials gràfics.

Els temes dels quals es disposa actualment són:

Consums tòxics: tabac

L'objectiu d'aquesta xerrada és sensibilitzar els treballadors sobre els riscos associats al consum de tabac i ensenyar els passos que han de seguir per deixar de fumar. Tot això des de dos punts de vista: el mèdic, que indica les conseqüències sobre la salut del tabac, i el psicològic, que mostra com preparar-nos per deixar de fumar.


Hàbits saludables

L'objectiu d'aquesta xerrada és inculcar als treballadors l'adopció de determinats hàbits en la vida quotidiana, que reforcen la salut i prevenen diversos tipus de malalties i el deteriorament de l'organisme. D'aquesta manera milloren la seva salut i qualitat de vida tant fora com dins de la feina.


Prevenció del consum d'alcohol i drogues a l'empresa

L'objectiu d'aquesta xerrada és sensibilitzar els treballadors sobre els riscos associats al consum de substàncies tòxiques com l'alcohol i les drogues. Tot això des de dos punts de vista: el mèdic, que mostra les conseqüències sobre la salut del consum d'aquests tòxics, i el psicològic, que indica com afrontar-ho.