Coordinació d'activitats preventives

Publicat el: 10/09/2021

Durant la situació de pandèmia, no oblidis extremar les mesures preventives davant la COVID-19 implementant cadascuna de les recomanacions següents:

Publicat el: 17/03/2016

Autònoms

Publicat el: 10/09/2021

Centres de treball amb dues o més empreses

En els centres de treball en què concorrin treballadors de dues o més empreses, inclosos contractistes i subcontractistes o treballadors autònoms, informem i assessorem empreses i autònoms implicats sobre l'aplicació de mitjans de coordinació per a la prevenció de riscos laborals.