Coordinació d'activitats preventives

Publicat el: 17/03/2016

Autònoms

 
  

Centres de treball amb dues o més empreses

En els centres de treball en què concorrin treballadors de dues o més empreses, inclosos contractistes i subcontractistes, o treballadors autònoms, informem i assessorem les empreses i els treballadors autònoms implicats sobre l'aplicació dels mitjans de coordinació existents per a la prevenció de riscos laborals.
 

Empresari titular i principal del centre de treball (no construcció).

Empresari promotor d'una obra de construcció.

Empresari contractista o subcontractista de construcció.

Empresari titular del centre de treball (no construcció).

Empresari contractista o subcontractista (no construcció).

Coordinació preventiva en els centres de càrrega i descàrrega de mercaderies.

Coordinació preventiva en el comerç al detall.

Coordinació preventiva en les grans superfícies comercials.

Coordinació preventiva en els centres d'ensenyament.

Coordinació preventiva en el sector de serveis d'allotjament.

Coordinació preventiva en centres grans (residencials o de serveis).

Coordinació preventiva en els centres de serveis de begudes i menjars.

Coordinació preventiva en el sector de venda i reparació de vehicles a motor i motocicletes.

Coordinació preventiva en el sector de l'agricultura, la ramaderia i les explotacions forestals.

Coordinació preventiva en el sector de la fabricació de productes metàl·lics (llevat de maquinària i equip).