"

Quant de temps es pot mantenir aquesta prestació?

El dret al subsidi neix el mateix dia que s'inicia la reducció de jornada corresponent i es reconeixerà per un període inicial d'un mes, prorrogable per períodes de dos mesos quan subsisteixi la necessitat acreditada pel servei públic de salut.


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?