Una nova eina a la zona privada empresa permet consultar fàcilment dades i índexs requerits per sol·licitar el Bonus Prevenció

Temes: Prevenció
Publicat el: 14/02/2018
Una nova eina a la zona privada empresa permet consultar fàcilment dades i índexs requerits per sol·licitar el Bonus Prevenció

Mutua Universal ha desenvolupat una nova aplicació en línia en la Zona Privada Empresa del web corporatiu amb l'objectiu de facilitar l'accés a les empreses associades i gestores a les dades de cotització i índexs de sinistralitat per a la sol·licitud de l'incentiu ‘Bonus Prevenció’.

Amb aquesta nova eina, l'empresa o el gestor podrà visualitzar i monitorar de manera immediata i actualitzada l'estat dels indicadors de quotes abonades, els índexs de sinistralitat d'incapacitat temporal (IT), per accidents de treball (AT) i de sinistralitat extrema (incapacitat permanent, mort o supervivència). L'usuari podrà conèixer, visualitzant una única pantalla, si compleix o no amb aquests requisits per sol·licitar l'incentiu Bonus en diferents períodes d'observació, així com l'import mínim de què es pot beneficiar.

Si ets empresa associada o col·laborador i encara no disposes d'accés a la Zona Privada Empresa, sol·licita les claus aquí


Què són els incentius Bonus Prevenció?

Els incentius ‘Bonus Prevenció’ els concedeix la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social a través de les mútues col·laboradores que donen cobertura a les empreses bonificades gestionant i tramitant les seves propostes una vegada comprovat el compliment dels requisits previstos per la normativa vigent. Es tracta d'un sistema d'incentius per a les empreses que hagin contribuït eficaçment, amb inversions quantificables, a la reducció de la sinistralitat laboral i hagin fet actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals. ‘Bonus Prevenció’ permet recuperar la suma d'inversions realitzades en instal·lacions, processos o equips en matèria preventiva per al període d'observació que se sol·liciti.

A tot Espanya, un total de 442 empreses protegides per Mutua Universal han obtingut aquest reconeixement per al període d'observació de 2015.

Pots consultar tota la informació sobre aquest incentiu en el nostre web BonusPrevención