Mutua Universal, pionera en oferir una ajuda especial per als autònoms

Publicat el: 13/10/2015

La nostra entitat ha estat la primera mútua col·laboradora amb la Seguretat Social d'oferir un ajut social específic per als treballadors autònoms. El nou ajut social per evitar el tancament del negoci cerca protegir aquest col·lectiu especialment vulnerable davant de situacions d'incapacitat temporal.

autònom
Autònoms

Els treballadors autònoms, per les seves característiques especials, poden patir davant situacions d'incapacitat temporal per accident laboral, condicions d'especial fragilitat al nucli familiar a causa de la pèrdua d'ingressos. Aquesta ajuda social pretén contribuir a pal·liar aquesta situació mitjançant una sèrie de mesures econòmiques orientades a facilitar la contractació d'un treballador o l'ampliació de l'horari d'un treballador ja contractat.

L'objectiu és evitar el tancament del negoci durant el període d'incapacitat temporal per accident laboral del treballador autònom, amb l'objectiu de:

  • Evitar la pèrdua d'ingressos econòmics en el nucli familiar de l'autònom.
  • Evitar la pèrdua de clients en el negoci.
  • Fomentar la contractació.
  • El Servei de Treball Social de Mutua Universal ha concedit aquest any 20 ajudes a treballadors autònoms per un import total de 25.677€. Ara, amb aquesta nova ajuda social específica, es pretén cobrir algunes de les mancances d'aquest col·lectiu per la seva especial vulnerabilitat.

Consulta aquí el detall de l'Ajuda especial per evitar el tancament del negoci
Fes clic aquí per consultar el Catàleg general d'Ajudes Socials 2015