RD 656/2017 relatiu a l'Emmagatzematge de Productes Químics (APQ)

20
nov.
12.00 - 14.00

Dirigit a

  • Empresaris Tècnics de Prevenció Interlocutors amb l'SPA Treballadors designats Delegats de Prevenció

Impartit per

CRISTINA ESCUER ALCUBIERRETècnic de prevenció de riscos laborals

Detall

Després de l'aprovació, pel Consell de Ministres, del text reglamentari del Nou Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics, l'objectiu del curs és analitzar els principals canvis introduïts per aquest Reglament i la forma en què afectaran instal·lacions noves i existents.

Contingut

Aplicació de la normativa d'Emmagatzematge de Productes Químics i obligacions legals de les empreses per acomplir el RAPQ 2017 i com portar-les a terme.
Integració en el RAPQ (Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics), la classificació de productes químics perillosos de conformitat amb el CLP (classificació, etiquetatge i envasament), així com la relació amb l'ADR (acord de transport de mercaderies).
Nova ITC (instruccions tècniques complementàries) específica d'emmagatzematge en recipients mòbils.
Causes per les quals s'han dut a terme aquests canvis. Aspectes conflictius del Reglament.

Mutua Universal

C. Cos i Gayón, 6, 25002 LLEIDA
675544559
CRISTINA ESCUER ALCUBIERRE
Des de 09:00 fins a 18.00